Giải pháp truyền thanh qua mạng Internet

Giải pháp truyền thanh qua mạng Internet

Giải pháp truyền Audio Over IP qua mạng 3G/4G/Wifi/ISDN...

GIẢI PHÁP TRUYỀN ÂM THANH TRỰC TIẾP QUA MẠNG 3G/4G/IP/ISDN

Audio Over IP-Dante Standard

Giải pháp truyền âm thanh qua mạng IP bằng chuẩn DANTE. Độ dự phòng cao, giảm chi phí đi dây, chi phí vận hành. Khả năng truyền âm thanh đi xa qua mạng internet. Giải pháp ứng dụng từ mô hình nhỏ đến mô hình cực lớn của các Đài Trung Ương.

Hệ thống SYSTEL SET+

Hệ thống thảo luận và hội thảo đa quốc gia SYSTEL SET+ - Hãng AEQ - Tây Ban nha

Hệ thống chuyển mạch Audio & Video

Hệ thống bao gồm bộ mã hóa Elipse 1000 (UE9000) và bộ giải mã PVR2962, các bộ giao tiếp mạng để kết nối với mạng truyền dẫn IP (các bộ giao tiếp này sẽ được cung cấp bởi nhà cung cấp đường truyền).
Tín hiệu Audio, Video sau khi qua bộ mã hóa sẽ được mã hóa và chuyển thành các dòng tín hiệu số sau đấy được đóng gói để truyền qua mạng IP, tại đầu cuối thu, các dòng bít sẽ được bộ giải mã PVR2962 giải mã để đưa tín hiệu quay về dạng Audio, Video.

Giải pháp cho giáo dục

Named for its most famous alumnus, the Edward R. Murrow College of Communication at Washington State University is one of the most highly regarded broadcast colleges in the United States. The College houses three nationally acclaimed media outlets including Northwest Public Radio, Northwest Public Television and the Murrow News Service. It also airs a daily student-run television newscast called Murrow News 8.

Giải pháp truyền dẫn quang cho ứng dụng nghe nhìn chuyên nghiệp

Hội nghị truyền hình đang dần trở thành xu hướng trên thế giới và trong nước, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong hội họp và hội thảo. Đó cũng là lý do những đột phá về các thiết bị họp trực tuyến ngày càng được quan tâm.

Giải pháp tương tác cho chính phủ và quốc phòng

Government facilities require highly secure, totally reliable and adaptable information systems. KVM switches are ideally suited to the task of delivering data. TEMPEST-certificated IHSE systems provide a high level of security, including Access Control Lists (e.g. Red/Black separation for security level environment) and enable instant access to hundreds of sources from dedicated output devices. Các cơ sở chính phủ yêu cầu hệ thống thông tin rất an toàn, đáng tin cậy và có khả năng thích ứng cao. Chuyển mạch KVM là lý tưởng phù hợp với nhiệm vụ cung cấp dữ liệu. Các hệ thống IHSE được chứng nhận TEMPEST cung cấp mức độ bảo mật cao, bao gồm Danh sách điều khiển truy cập (ví dụ: tách đỏ / đen cho môi trường cấp bảo mật) và cho phép truy cập tức thời vào hàng trăm nguồn từ các thiết bị đầu ra chuyên dụng.

Thong ke

Giải pháp truyền Audio Over IP qua mạng 3G/4G/Wifi/ISDN...

GIẢI PHÁP TRUYỀN ÂM THANH TRỰC TIẾP QUA MẠNG 3G/4G/IP/ISDN

Hội Thảo Thử Nghiệm Phát Thanh Số Theo Tiêu Chuẩn DAB+ Tại Việt Nam

Sáng 28-3, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Công ty cổ phần Phát triển phát thanh truyền hình (BDC) phối hợp với Trung tâm kỹ thuật phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức Hội thảo Thử nghiệm phát thanh số theo tiêu chuẩn DAB+ tại Việt Nam.

Hệ thống chuyển mạch Audio & Video

Hệ thống bao gồm bộ mã hóa Elipse 1000 (UE9000) và bộ giải mã PVR2962, các bộ giao tiếp mạng để kết nối với mạng truyền dẫn IP (các bộ giao tiếp này sẽ được cung cấp bởi nhà cung cấp đường truyền).

Tín hiệu Audio, Video sau khi qua bộ mã hóa sẽ được mã hóa và chuyển thành các dòng tín hiệu số sau đấy được đóng gói để truyền qua mạng IP, tại đầu cuối thu, các dòng bít sẽ được bộ giải mã PVR2962 giải mã để đưa tín hiệu quay về dạng Audio, Video.