Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC)

Địa chỉ : Số 59-61 Phố Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại:

  • Phòng Kinh Doanh: +842438268430 
  • Phòng Kỹ Thuật: +842438265527

Fax: +84-243-826-6866

Email: sales@bdc.vn, Website: www.bdc.vn

Thong ke