Audio Over IP-Dante Standard

15:19 28/12/2018

1. Audio số

1.1. Lợi ích của Audio số

-Được định dạng số nên không suy giảm chất lượng và không phụ thuộc vào Phương tiện lưu trữ

-Khả năng phát hiện và khôi phục khi bị lỗi

-Dự phòng và phân phối đơn giản

1.2. Chuyển đổi Tương tự - Số (ADC)

-ADC là quá trình rời rạc hóa tín hiệu tương tự

-ADC sử dụng kỹ thuật Điều biến mã xung (PCM), Hai thông số quan trọng của PCM là: Tần số lấy mẫu và độ phân giải của tín hiệu

 

 

 

 

 

Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon:

 

 

 

 

 

 

1.3. Chuyển đổi Số - Tương tự (ADC)

 

 

 

 

 

1.4. Xư lý số tín hiệu (DSP)

-Một hệ thống Audio số bao gồm 3 thanh phần

•ADC

•DSP

•DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Phân phối tín hiệu Audio Số

•Một hệ thống Audio Analog là một Mạng bao gồm các thanh phần:

-Nguồn tín hiệu

-Xử lý & Phân phối

-Đích

•Yêu cầu chung của hệ thống:

- Tính mềm dẻo

-Phân phối tín hiệu Nguồn và Đích

-Dễ dàng điều khiển/phân phối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Tiếp cận mạng Audio số theo hướng khác, gồm 2 thanh phần:

-Đầu vào/Đầu ra

-Xử lý/Phân phối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn Dante

-Sử dụng switch mạng tiêu chuẩn sẵn có hoặc AVB switch
-Sử dụng một mạng IP cho cả dữ liệu, điều khiển, giám sát
-Khả năng mở rộng cao
-Hỗ trợ các tốc độ lấy mẫu khác nhau ở cùng một thời điểm
-Hỗ trợ tính năng dự phòng cao
 
2.3. Thiết kế mạng lõi

-Lựa chọn sơ đồ hệ thống

-Lựa chọn số kênh audio

-Tính toán kích thước mạng (dự phòng 30% băng thông cho điều khiển và giám sát)

-Sử dụng gigabit cho mạng lõi

-Với sơ đồ daisy chains nên sử dụng gigabit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke