Hệ thống SYSTEL SET+

14:04 28/12/2018

IP SYSTEL

SYSTEL IP là một hệ thống gọi với khả năng đa biến giúp giảm đáng kể chi phí cho loại truyền thông này.Hơn nữa, nó cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh, tăng tính linh hoạt và tích hợp với các hệ thống điện thoại hiện có tại trạm.Khoản đầu tư cần thiết là rất nhỏ và sẽ được khấu hao rất nhanh thông qua việc tiết kiệm chi phí đơn giản.

AEQ đã liên tục đưa ra các giải pháp sáng tạo và phù hợp với công nghệ có sẵn: Năm 1994, AEQ đã phát triển hệ thống hội nghịSystel 3000 với điều khiển cho các điện thoại lai kỹ thuật số trên các đường dây điện thoại thông thường ở định dạng ghép bảng điều khiển. Các nhà sản xuất khác đã cung cấp các giao diện hướng hàng đợi cuộc gọi.

Vào năm 2004, AEQ đã ra mắt Systel 6000 , với kiến ​​trúc mới: Các dòng ISDN chất lượng cao với AudioCodecs, POTS, các kênh thuê riêng và Âm thanh IP điểm tới điểm (RTP). Hệ thống kết hợp ma trận kỹ thuật số 4 dây cho phép ghép kênh định dạng bảng điều khiển và đa hội nghị lên đến 40 kênh khác nhau.

Giờ đây, AEQ giới thiệu thế hệ thứ ba của hệ thống thảo luận và hội thảo đa quốc gia SYSTEL . Hệ thống tiếp tục được xây dựng xung quanh bộ định tuyến kỹ thuật số và chúng tôi đang sử dụng các đường dây từ hệ thống điện thoại IP thực hiện điều khiển linh hoạt và năng động. Hơn nữa, cuộc gọi trong hàng đợi được điều khiển đồng thời với các chức năng ghép kênh để tạo sự thoải mái cho tất cả người dùng.

Thong ke