LOADING IMAGES

ANTEN FM

Anten FM là sản phẩm do Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình BDC nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Các đặc trưng sản phẩm, đặc tính kỹ thuật đã được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tối ưu hóa phục vụ tốt nhất mục đích sử dụng.Sản phẩm của công ty BDC đã được cấp dấu chất lượng nghành và đạt được uy tín cao về chất lượng, độ bền trong lĩnh vực Phát thanh. Với những kỹ thuật tiên tiến sản phẩm đạt được tính năng kỹ thuật cao nhất.
Thong ke